top of page

Getuigenis van 3-daagse geweldloos communiceren

met mindfulness en compassie 

 

Doorheen de trainingen mindfulness en heartfulness ontdekte ik dat ‘het voelen’ een hele uitdaging was.

Niet-voelen en isoleren was me heel vertrouwd.

Het vriendelijk en compassievol bejegenen van pijn en confrontaties in en buiten mezelf, gaven me voldoende veiligheid en  zelfvertrouwen om dieper te graven en te durven leven met datgene wat soms onprettig voelt in relatie tot mezelf en de ander.

De gedeelde menselijkheid heeft me geholpen om minder te oordelen over mezelf en over anderen.

Ik begon mezelf toe te staan om 'mens te zijn' onder ‘mensen’; zo schonk ik me terug wat ruimte.

Gaandeweg voelde ik me meer zichtbaar worden.  Mijn stem veranderde daardoor en ik hoorde mezelf terug lachen.

Mijn behoefte om naar buiten te reiken, groeide in mij. Toen kwam geweldloze communicatie op mijn pad. 

Het traject mindfulness en heartfulness hebben me meer doen beseffen wat er in mezelf leeft, waardoor ik het beter kan verwoorden naar mijn medemens toe.

De mildheid die ik ontwikkelde, heeft me geholpen om een meer heldere kijk te krijgen op situaties waar ik in conflict ben met mezelf of met anderen.  In geweldloze communicatie vind ik een enorme steun om anders en beter om te gaan met het leven van alle dag en met mijn medemens.

De driedaagse hebben me tools aangereikt om op een betrokken manier naar buiten te treden en de communicatie aan te gaan.

Ik tracht het in mijn dagelijks leven te brengen en merk dat het echt heel wat oefening vraagt. Het schenkt de gelegenheid om telkens opnieuw te kiezen voor geweldloze communicatie.

 

- Hilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page