top of page

Getuigenissen van hulpverleners 

 

"Mindfulness bracht mij zowel letterlijk als figuurlijk ruimte. Ruimte om vanop een passende afstand aanwezig te zijn. Ruimte voor het en-en verhaal. Je empathisch afstemmen op je cliënt en voeling houden met je eigen grenzen. Durven een adempauze inlassen en kiezen voor zelfzorg, durven vertrouwen op je buikgevoel en zo tot meer authenticiteit komen als hulpverlener.  

Voor mijn cliënten met chronische pijn betekent mindfulness een manier om met hun pijn om te gaan en terug meer voeling te krijgen met zichzelf en hetgeen ze belangrijk vinden in hun leven. "

- Melanie , klinisch psychologe

"Bij elke hulpverlener kan het gebeuren dat je door allerlei omstandigheden niet kunt voldoen aan de verwachtingen van je cliënt.
Zo moest onlangs een hele familie twee uur op mij wachten voor ik tijdens een drukke wachtdienst de kans kreeg om een overlijden vast te stellen. Het was een erg koele ontvangst, ook nadien heb ik niets meer gehoord. Achteraf zat me dat niet lekker en dan komen technieken van mindfulness en compassie van pas.

Observeren wat je gedachten zijn en beseffen dat het alleen maar gedachten zijn en daarom geen werkelijkheid. De familieleden konden evengoed gewoon in rouw zijn en stil zijn door het toch plotse overlijden van hun naaste en achteraf gewoon vergeten zijn een kaartje op te sturen, wat normaal hier de gewoonte is.

Belangrijk is ook je eigen emoties te herkennen en een plaats te geven. Het verdrietige deel van je zelf wegens iemand die veel te jong gestorven was en die je goed hebt gekend; het gekwetste deel dat zegt: "beseffen jullie niet dat ik niet vroeger kon komen, ik heb wel mijn best gedaan?"; het kwade deel dat vindt dat je niet juist wordt behandeld; het deel dat zich niet gezien voelt. Maar ook het liefdevolle deel dat de familie alle begrip en ondersteuning toewenst.

Door het bewust worden van alle emoties en ze een plaats te geven is het mogelijk om bij je hart te blijven en je liefdevol open te stellen voor personen bij wie je anders misschien een spanning zou blijven voelen.

P.S. Na één week zijn de zoon en moeder van de overleden vrouw op raadpleging geweest. Ik heb even gevraagd of ze vonden dat ik veel vroeger had moeten komen, maar ze hadden er alle begrip voor gehad... It’s all in the mind... :-)"

- Bruno, huisarts

 

"Als hulpverlener, maatschappelijk werker, word je met heel wat menselijk leed geconfronteerd. Betrokken blijven zonder overspoeld te worden is een belangrijke vaardigheid. Mindfulness helpt hierbij. Mediteren laat toe om ruimte te maken voor je eigen beleving, waardoor je helderder kan kijken naar de situatie die cliënten mee brengen. Vanuit mindfulness verhoog je je eigen welzijn in stresserende situaties en verhoog je je inzicht in de cliënt en zijn situatie waardoor zich helpende perspectieven kunnen openen.

Tegelijk beseffen we vaak dat we geen oplossingen kunnen bieden. Hiermee leven, met niet-weten en toch aanwezig zijn en je blijvend toewenden naar de cliënt en zijn leed, vraagt eveneens om vaardigheden die we in mindfulness- en compassietrainingen kunnen leren.

Tot slot hebben maatschappelijk assistenten ook een belangrijke signalerende taak. Hiertoe moet de maatschappelijk assistent zich consequent oriënteren op de samenleving en de ontwikkelingen in de samenleving kunnen analyseren. Dit vraagt dat de M.A. het sterke cliëntgerichte denken af en toe durft loslaten om samenlevingsgericht te kunnen denken.

Het vraagt dat de M.A. in de eigen werkcontext, die door de toenemende verzakelijking vooral focust op “producten” en resultaten, tegen de stroom durft in te gaan. Hiervoor is moed nodig, maar ook discipline en mededogen zodat niet op de man gespeeld wordt, maar op de bal.

 

Als je de mindfulnesstraining gevolgd hebt, beschik je over een aantal oefeningen die je toelaten te groeien in helder kijken naar  zowel feiten, relaties als je innerlijke wereld. Hierdoor kun je in stresssituaties helderder zien en zelf je niveau van welzijn en inzicht verhogen. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is je eigen bewustzijn. Je eigen lichaam en geest zijn de middelen die je altijd ter beschikking hebt en die je, vaak echter na oefening, kunt inzetten om zelf zo goed mogelijk om te gaan met stress. Met deze stap neem je zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leven en welzijn. En zo is de cirkel rond: als maatschappelijk assistent is je beroepspersoonlijkheid nauw verbonden met de eigen persoonlijkheid, en deze vraagt om goed onderbouwde zelfzorg."
 

- Kris, maatschappelijk werker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page