top of page

“hugging-meditation”

Lieve sangha-vrienden,

Hier kunnen jullie luisteren naar een “nieuw Plumvillage-lied” dat ik schreef en gepost heb op youtube.

Het lied kan gebruikt worden als een introductie op de praktijk van “hugging-meditation”.

Moge de vrede en vreugde die in het lied zijn uitgedrukt, zich uitbreiden in de harten van hen die ernaar luisteren !

Als je het mooi vindt, zou het fijn zijn als je het lied verder zou verspreiden onder jouw contacten.

Geniet van de muziek…

Van harte,

Bert Evens (Joyful Music of the Heart)

Sangha Brakel – Oost-Vlaanderen –België

www.freedomoftheheart.net

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page