top of page

Heartfulness: de essentie van mindfulness.

 

De compassietraining neemt je mee in een reis doorheen de 4 hartkwaliteiten. Nog voor compassie in alle kleuren aan bod komt, is er eerst aandacht voor liefdevolle vriendelijkheid. Compassie komt immers wanneer liefde pijn ontmoet. Compassie krijgt haar verdieping in gelijkmoedigheid. Hierbij staan we ook stil bij het komen en gaan van de dingen en de verkramping met gevoelens zoals frustratie en verdriet die daar dikwijls mee gepaard gaat. We eindigen met gedeelde vreugde, die je toelaat de schoonheid en vreugde van het leven alle plaats te geven in je hart en je leven.

 

Belangrijk om weten is dat compassie iets anders is dan medelijden, dat vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid, zowel naar jezelf als naar anderen toe. Met de beoefening ontwikkel je een gezonde relatie met jezelf en meer empathie en openheid naar anderen toe. Je leert de essentie van mindfulness: heartfulness.

 

O.a. volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Jezelf accepteren zoals je bent.

 • Mildheid en gedeelde vreugde.

 • Zorg dragen voor je innerlijke schoonheid.

 • De wijsheid van de modder en de lotus.

 • Stilstaan bij je waarden als kompas.

 • Een gelukkige houding in het leven.

 • Je energiecirkel en burn-out.

 • Aandacht voor je grenzen.

 • De 4 gevangenissen van eigenwaarde.

 • Een speelse benadering van de "innerlijke criticus".

 • Eeuwenoude verhalen als ingangspoort tot compassie.

 • 4 stappen om moeilijke emoties een plaats in je hart te geven.

 • Compassievolle H.A.R.T-ademruimte.

 • H.A.R.T-dagboek.

 • Tips om beter te slapen.

 • Pijn, compassie en zelfcompassie.

 • Spijt, schuld en vergeving.

 • Schaamte.

 • Surfen op drang.

 • De 3 types van geluksregulatie: valkuilen en inzichten.

 • De kern van mindful eten: goesting, honger en verzadiging.

 • De evolutie van ons brein en ons vermogen tot geluk.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Op de werkvloer leidt zelfcompassie tot het volgende:

 • Je hebt een groter geloof dat je persoonlijke minpunten en zwakheden kan verbeteren. Iemand die gelooft dat intelligentie vastligt versus iemand die de overtuiging heeft dat intelligentie kan groeien, zal een ander gedrag vertonen.

 • Je bent ook meer gemotiveerd om een persoonlijk zwak punt aan te pakken en te verbeteren.

 • Je bent meer gemotiveerd om een recent conflict of situatie waarin je moreel niet correct gehandeld hebt, opnieuw goed te maken en om zo’n situaties in de toekomst meer te vermijden.

 • Je vergelijkt jezelf meer met mensen die je beter acht dan jezelf. Dit wijst op motivatie om zelf te groeien en te verbeteren. Als je je vergelijkt met mensen die het in jouw ogen slechter doen dan jij, wijst dat vooral op het willen behouden van je zelfwaarde.

 • Zelfcompassie heeft dus een invloed op je mindset, op je motivatie en je gedrag.

Demo meditatie: "Het goede zien."
bottom of page